0
celkově: 0.00Kč

Nákupní košík je prázdný

Obchodní podmínky

1. Všeobecné ustanovení

Zákazník zasláním objednávky akceptuje obchodní podmínky prodávajícího - společnost AEROTEAM, spol. s r.o. Vsetín.

 2. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Jedná se o výrobky, které vyhovují normám a předpisům platným na území ČR a vybavené návody v českém jazyce.

 3. Prodávající:

AEROTEAM, spol. s r.o., Svárov 922, 755 01 Vsetín, IČ 61942481, DIČ CZ61942402, bankovní spojení: ČSOB Vsetín, č.ú. 3816822/0300.

 4. Kupující:

Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku.

 5. Objednávka:

Podmínkou platnosti zaslané objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím.

 6. Ceny:

Ceny jsou platné v okamžiku objednání. prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě změny peněžních kurzů, výraznému nárustu inflace nebo při výrazných změnách cen ostatních dodavatelů. Vystavený doklad na základě kupní smlouvy je současně daňovým dokladem.

 7. Poštovné a balné:

Společnost AEROTEAM, spol. s r.o. využívá služeb České pošty. Uvedené ceny platí pro 1 balík maximální hmotnosti 15 kg.

Poštovné v rámci České republiky činí 130,- Kč. Dodání v době 8:00 - 16:00. Pokud není adresát zastižen, obdrží výzvu k vyzvednutí zásilky na své poště.

Poštovné činí v tomto případě částku 99,- Kč.

Dále jsou zásilky doručovány službou PPL a prostřednictvím Zásilkovny.

 8. Povinnost kupujícího:

Kupující je povinen zboží převzít a to do 7 dnů od doručení výzvy k vyzvednutí na doručovací poště.

 9 Dodací lhůta:

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné k vyřízení objednávky.

Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží do 72 hodin od obdržení objednávky.

V případě, že toto není z jakéhokoliv důvodu možné splnit, oznámí důvody kupujícímu a dohodně další postup vyřízení objednávky.

 10. Vrácení zboží:

Ve lhůtě 14 dnů má kupující právo na výměnu zboží, příp. vrácení uhrazené ceny.

Možnost vrácení se nevztahuje na:

- zboží, které je předmětem individuální objednávky
- zboží, které vykazuje jakékoliv známky použití
- prodávající uhradí částku na účet kupujícího do 24 dnů od převzetí vráceného zboží

 11. Platební podmínky:

Možné platební metody jsou následující:
a) platba v hotovosti na prodejně

b) platba dobírkou prostřednictvím české pošty

c) platba bankovním převodem - v případě platby předem na účet prodávajícího obdrží kupující fakturační údaje k realizaci platby bankovním převdem. V případě, že platbu neuhradí do 5 dnů od obdržen, považuje se objednávka za zrušenou.

e) platba platebním systémem PayPal

 12. Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. par. 262 odst. 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména ust. par. 409 a násl. Případné spory týkající se kupní smlouvy lze řešít prostřednictvím České obchodní inspekce. Kupující - spotřebitel podá bezplatně návrh na řešení sporu České obchodní inspekci a její pracovník se stává nezávislým prostředníkem, který zákazníkovi poradí a navrhne způsob, jak spor vyřešit.